Skip to: site menu | section menu | main content

English | 中文 | 한국어 | 日本語 | Tiếng Việt

Văn Phòng Luật Moses

Cung cấp những dịch vụ về di trú từ năm 1988

Currently viewing: Văn Phòng Luật Moses » Trang chủ » Thẻ Thường Trú Nhân

NHẬP CƯ CANADA: DUY TRÌ TƯ CÁCH THƯỜNG TRÚ NHÂN VÀ THẺ THƯỜNG TRÚ


Trong mục này chúng ta sẽ xem xét một số vấn đề hiện tại liên quan tới việc duy trì tư cách Thường TNhân.


SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ


1. Đơn xin cấp Thẻ Thường Trú: (The Permanent Resident Card Application)

Đơn xin cấp Thẻ Thường Trú là một mẫu đơn đơn giản. Tuy nhiên, người nhập cư có thể tìm cách tránh rủi ro bằng cách thuê luật sư để đảm bảo rằng mẫu đơn được hoàn thành chính xác và đảm bảo rằng không có vấn đề không lường trước được mà người nhập cư có thể không biết. Thông thường, luật sư sẽ là người hiểu rõ hơn về những điều chính phủ đang tìm kiếm, khi nào xem xét đơn, cần cung cấp những tài liệu nào, cách tốt nhất để trình bày vụ việc và trong trường hợp nào hồ sơ xin cấp Thẻ Thường Trú có thể gặp khó khăn. Trong nhiều trường hợp, luật sư không chỉ có khả năng đánh giá độ mạnh yếu của hồ sơ xin cấp Thẻ Thường Trú mà còn tranh luận và trình bày bảo vệ nó. Chi phí của việc đại diện pháp lý ở giai đoạn này là rất nhỏ so với chi phí đại diện pháp lý ở giai đoạn sau nếu cần thiết tiến hành kháng cáo về việc bị từ chối cấp Thẻ Thường Trú.


2. Đơn xin gia hạn thẻ thường trú: (The Permanent Resident Card Renewal Application)

Thẻ PR tiêu chuẩn có thời hạn 5 năm. Trước khi hết thời hạn 5 năm, bạn nên nộp đơn xin thẻ PR mới để tránh trường hợp không có thẻ khi cần. Đơn xin gia hạn cho thẻ PR cũng đơn giản như hồ sơ xin thẻ PR ban đầu. Tuy nhiên, các lưu ý tương tự được ghi chú ở trên trong phần “Đơn xin Thẻ Thường Trú” được áp dụng cho các lần gia hạn. Trong quá trình gia hạn, thường trú nhân phải cung cấp mô tả chi tiết về địa chỉ cư trú của họ, về lịch sử công việc và trường học trong vòng 5 năm trước đó như là một phần của quá trình đổi thẻ mới. Trong trường hợp "nghĩa vụ cư trú" không được thỏa mãn, thường trú nhân thường bị yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Điều này làm chậm quá trình hoàn thành hồ sơ trong nhiều tháng và có thể tránh được bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ trong đơn đăng ký ban đầu. Trường hợp thường trú nhân có thời gian thường trú ngắn hơn số ngày yêu cầu của Canada, sẽ xảy ra chậm trễ trong việc xử lý đơn xin gia hạn. Tuy nhiên, việc nộp đơn kèm theo lời giải thích được chuẩn bị trước để trình bày lý do cư trú không đủ ngày là rất quan trọng để tránh các rắc rối và chi phí phát sinh trong tương lai. Sau khi đơn xin gia hạn thẻ PR và bất kỳ tài liệu hỗ trợ nhập cư nào khác được xem xét, nếu vẫn không hài lòng, nhân viên sở di trú có thể viết Record (Báo cáo) thu hồi tư cách thường trú của người nộp đơn vì không đáp ứng các nghĩa vụ cư trú theo yêu cầu. Nếu Báo cáo được ban hành, bước tiếp theo là Inquiry (Điều tra xác nhận lại tư cách thường trú) và sau đó là Appeal (Kháng cáo) về quyết định điều tra nếu người nộp đơn muốn tìm cách giữ tư cách thường trú. Điều này được thảo luận dưới đây.


3. Đơn xin cấp giấy thông hành: (The Travel Document Application)

Trường hợp người nhập cư ra khỏi Canada muốn quay trở lại và đang tìm cách nộp đơn xin cấp giấy thông hành(Travel document), sẽ là khôn ngoan nếu tham khảo tư vấn từ luật sư trước để đảm bảo rằng sẽ không có vấn đề không lường trước được mà người nhập cư có thể không biết.


4. Duy trì tư cách thường trú nhân: (Maintaining Permanent Residence)

Tham khảo tư vấn từ luật sư là cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề có thể xảy ra, và cần một kế hoạch khả thi để thực hiện, đặc biệt là khi người nhập cư biết rằng họ có thể phải ra khỏi Canada nhiều hơn mức cho phép theo luật cư trú hiện tại. Tư vấn pháp lý và chuẩn bị một cách bài bản ở giai đoạn này là rất quan trọng và rất có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả liệu một người nhập cư có thể duy trì tư cách thường trú hay không.


5. Đơn xin nhập quốc tịch: (Citizenship Application)

Luật sư có thể tư vấn cho người nhập cư những thông tin như liệu bài bài kiểm tra quốc tịch đã đạt tiêu chuẩn chưa, liệu có nên nộp đơn ngay lập tức hay không, những tài liệu cần chuẩn bị, những rủi ro có thể phải đối mặt, cách trình bày hồ sơ tốt hơn, cách chuẩn bị phỏng vấn và bài kiểm tra viết, và nêu lên các vấn đề và mối bận tâm khác cần được xem xét khi làm đơn xin nhập quốc tịch.


6. Điều tra xác nhận lại tư cách thường trú: (The Inquiry determining the Permanent Resident to have lost Permanent Residence)

Luật sư thường đồng hành cùng người nhập cư đến bước yêu cầu điều tra xác nhận lại tư cách Thường Trú Nhân, trừ khi thường trú nhân ở nước ngoài và không thể trở về Canada hoặc không được phép vào lại Canada. Mặc dù khó khăn trong việc thay đổi kết quả ở giai đoạn này, luật sư có thể tạo dựng nền tảng cho kết quả tốt hơn nếu kháng cáo. Cần lưu ý rằng sự thất bại trong kết quả điều tra xác nhận lại tư cách Thường Trú Nhân sẽ dẫn tới kết quả người nhập cư bị mất khả năng cư trú và buộc phải rời Canada hoặc mất quyền tái nhập cảnh Canada trong tương lai.


7. Kháng cáo: (Appeals)

Luật sư có thể tư vấn về việc tiến hành nộp đơn xin kháng cáo khi có quyết định từ chối đơn xin thẻ thường trú, quyết định hủy bỏ tư cách thường trú, từ chối giấy thông hành, từ chối đơn xin nhập quốc tịch.

Luật sư thường tham dự tòa án để kháng cáo, người nhập cư có thể có hoặc không có mặt. Các lập luận phản biện thường bao gồm các lập luận dựa trên thực tế và từ các vụ kiện trước đó. Người nhập cư hiếm khi tham gia vào thủ tục tố tụng, nhưng nếu tham dự, cũng chỉ đóng vai trò là một khán giả. Ở giai đoạn này, người nhập cư thông qua luật sư có cơ hội lấy lại tư cách thường trú nhân hoặc bãi bỏ quyết định từ chối nhập quốc tịch hoặc từ chối cấp Thẻ Thường Trú Nhân. Thất bại trong việc kháng cáo ở giai đoạn kháng cáo về việc mất tư cách thường trú dẫn tới kết quả người nhập cư bị cưỡng chế phải rời khỏi Canada và phải nộp đơn xin nhập cư vào lại Canada. Cần lưu ý rằng thất bại trong kháng cáo quyết định từ chối yêu cầu lấy lại tư cách thường trú nhân sẽ khiến người nhập cư mất tư cách thường trú và buộc phải rời khỏi Canada.


8. Thông tin chung:

Luật sư có thể cung cấp những tư vấn chính xác về luật pháp và giúp thân chủ chuẩn bị bài bản ngay ở giai đoạn đầu, điều này rất quan trọng và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả tình trạng nhập cư của thân chủ.


Một số ví dụ về các vấn đề/rắc rối thường gặp phải:

Trường hợp người nhập cư không nộp đơn hoặc đã bị từ chối đơn xin cấp Thẻ Thường Trú mà vẫn ra khỏi Canada, nhiều khả năng người nhập cư sẽ bị từ chối tái nhập cảnh, trừ khi người nhập cư đến từ quốc gia được miễn thị thực và vào lại với tư cách khách du lịch. Tuy nhiên, nếu người nhập cư vào lại với tư cách khách du lịch, sẽ có ý kiến cho rằng người nhập cư đã thừa nhận rằng tư cách thường trú nhân của mình đã bị mất. Trong một số trường hợp, đó có thể không phải vấn đề vì người nhập cư có thể được bảo lãnh bởi vợ /chồng hoặc con cái của mình là thường trú nhân, giả định các tiêu chuẩn bảo lãnh phù hợp được đáp ứng. Trong một số trường hợp, cách duy nhất để lấy lại tư cách thường trú nhân là bắt đầu nộp lại đơn xin cấp thẻ thường trú hoàn toàn mới. Trong một số trường hợp khác, mặc dù trước đây đủ điều kiện để được cấp thẻ thường trú, người nhập cư thời điểm sau đó sẽ không còn đủ điều kiện do thay đổi tiêu chí hoặc thay đổi theo thời gian sẽ khiến việc đáp ứng tiêu chí trở nên khó khăn hơn.


Trong trường hợp người nhập cư quyết định không đấu tranh chống lại việc bị mất tư cách thường trú nhân, điều này có thể để lại những hậu quả khác. Nếu con cái và vợ/chồng cũng theo thường trú nhân ra khỏi Canada, thì các em bé phải đối mặt với sự mất mát về nền tảng đã được xây dựng ở Canada và mất cơ hội được học tập trong môi trường giáo dục ít tốn kém. Nếu người nhập cư là một doanh nhân, anh ta có thể bị buộc phải chịu lỗ để bán doanh nghiệp của mình và chấm dứt việc sử dụng nhân công Canada.


Một số người nhập cư chọn đăng ký nhập cư lại sau đó để duy trì tình hình hiện tại của họ ở nước ngoài. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, như đã nói ở trên, luật thay đổi và họ sẽ mất khả năng xin cấp lại thẻ thường trú. Trong các trường hợp khác, người nhập cư bị mất tư cách thường trú nhân chọn không nộp đơn xin nhập cư lại vào Canada.


Hậu quả cho người nhập cư diện doanh nhân bị mất tư cách thường trú nhân còn nghiêm trọng hơn nữa. Nếu người nhập cư vẫn chưa đạt đủ tiêu chuẩn để gỡ bỏ các điều khoản và điều kiện khi được cấp thị thực diện doanh nhân, thì không chỉ người nhập cư mà tất cả những người phụ thuộc cũng mất tư cách thường trú nhân của họ. Đối với những người nhập cư diện doanh nhân, những người muốn gia đình của họ ở Canada nhưng họ cần phải ra khỏi Canada một cách thường xuyên, hậu quả có thể rất nghiêm trọng nếu tư cách thường trú nhân bị mất trước khi gỡ bỏ được các điều khoản và điều kiện khi cấp thị thực.


Một nhóm khác cũng dễ bị ảnh hưởng bởi các quy định về nghĩa vụ cư trú là những doanh nhân đi công tác để thực hiện giao dịch kinh doanh và điều hành ở nước ngoài. Trường hợp của những người kinh doanh, trừ khi họ phù hợp với một trong các trường hợp miễn trừ nghĩa vụ cư trú được quy định trong Đạo luật (như được nêu ở trên trong bài viết này), họ sẽ vẫn phải đối mặt với nguy cơ mất tư cách thường trú nhân của họ. Ngay cả khi một trong các trường hợp miễn trừ được đáp ứng, người đó vẫn có thể thiếu số ngày bắt buộc để đáp ứng các yêu cầu để xin nhập quốc tịch. Trong trường hợp các giám đốc điều hành ngoại quốc nộp đơn xin thường trú tại Canada trong thời gian được giao quản lý chi nhánh ở Canada, tiếp tục làm việc cho công ty đó sau khi có thẻ thường trú, vẫn có thể sẽ không đáp ứng nghĩa vụ cư trú khi họ được công ty giao cho quản lý chi nhánh ở một quốc gia khác. Trong những tình huống này, việc duy trì mối liên kết chặt chẽ với Canada ngay cả sau khi ra khỏi Canada để công tác tại nước khác là rất quan trọng để thuyết phục sở di trú Canada rằng tư cách Thường Trú Nhân không nên bị thu hồi.


Nhân viên cấp thị thực xuất nhập cảnh cũng đã trở nên khắt khe hơn đối với thường trú nhân xuất cảnh và ở ngoài Canada hơn 730 ngày tích lũy trong bất kỳ giai đoạn nào của 5 năm gần nhất. Thường trú nhân ở ngoài Canada nhiều hơn 730 ngày tích lũy trong giai đoạn 5 năm chỉ có thể không phạm luật nếu họ đáp ứng một trong những trường hợp ngoại lệ hạn chế của luật hiện hành. Nếu không, họ có nguy cơ mất tư cách thường trú của mình. Trong một trường hợp gần đây, một người nhập cư ở ngoài Canada tổng cộng 750 ngày tích lũy và kết quả là khi trở về Canada, người đó đã bị từ chối nhập cảnh với tư cách là thường trú nhân. Người nhập cư này sau đó sẽ phải tham dự một cuộc điều tra và thuyết phục sở di trú rằng người đó chưa bao giờ có ý định từ bỏ Canada là nơi thường trú. Nếu người nhập cư thất bại, anh ta sẽ phải tiến hành kháng cáo khá tốn kém và bắt buộc phải thắng kiện, nếu không sẽ mất tư cách thường trú nhân của mình tại Canada. Điều đặc biệt trong trường hợp này liên quan đến việc người này sắp hoàn thành hợp đồng làm việc ở nước ngoài và nếu người này không trở lại làm việc ở nước ngoài trong vòng bảy ngày, người đó sẽ mất việc và tất cả các khoản tiền thưởng liên quan. Do việc điều tra xác nhận lại tư cách thường trú không bao giờ được lên lịch nhanh chóng như vậy, người nhập cư đã từ bỏ tư cách thường trú nhân thay vì mất đi các quyền lợi về kinh tế mà họ nhận được khi kết thúc hợp đồng, mặc dù chỉ còn cách đó ba tháng. Trong quá khứ, sở di trú không quá cứng nhắc và linh hoạt hơn nhiều. Việc thực thi nghiêm ngặt như vậy là vì rất nhiều luật lệ được cho là sẽ không thay đổi và người nhập cư tin là sẽ không có vấn đề gì khi quay trở lại, thì sau đó những người này phải đối mặt với rắc rối lớn khi những luật lệ đó không còn hiệu lực. Trường hợp một thường trú nhân quay trở lại thành phố London nước Anh để hoàn thành bằng tiến sĩ. Người này đã ra khỏi Canada trong ba năm rưỡi. Mỗi năm anh ta đều nộp đơn xin RRP (giấy phép quay trở lại cư trú) theo luật trước tháng 6 năm 2002 để tránh gặp vấn đề gì nếu trở về Canada sau khi hoàn thành bằng tiến sĩ. Tuy nhiên RRP đã bị loại bỏ khi luật thay đổi vào tháng 6 năm 2002. Sinh viên trên 22 tuổi ở nước ngoài không nằm trong trường hợp ngoại lệ khi không tuân thủ luật 730 ngày, trừ khi người đó có khả năng biện hộ theo cơ sở nhân đạo. Người này phải đối mặt với một tình huống khó khăn trong việc tiếp tục theo học tiến sĩ ở Anh mà không thể chắc chắn về việc lấy lí do đi học để biện hộ cho việc phạm luật 730 ngày có thể giúp người đó duy trì tư cách thường trú hay không. Hoặc anh ta có thể chọn cách chuyển về trường đại học có trụ sở tại Canada và không thể tốt nghiệp như dự định. Trong trường hợp này thường trú nhân có ba lựa chọn: 1. kết thúc khóa học tiến sĩ của mình và sau đó tìm cơ hội tái nhập cảnh vào Canada, anh ta sẽ vẫn được nhập cảnh nhưng tư cách thường trú của anh ta sẽ không được thừa nhận, với tất cả các hệ lụy kéo theo; 2. từ bỏ tấm bằng tiến sĩ của mình và trở về Canada ngay lập tức trước khi anh ta vượt quá yêu cầu cư trú 730 ngày; 3. đấu tranh và kháng cáo với tất cả các chi phí và khó khăn chồng chất đi kèm. Trên thực tế thường trú nhân này đã chọn kháng cáo và đã đấu tranh rất kiên cường. Vì luật bị thu hẹp, nhiều người nhập cư đã bị đưa vào tình trạng khó xử không cần thiết. Do nhiều quy tắc và quy định nhập cư đã bị một số lượng hạn chế người nhập cư dối trá và không trung thực lạm dụng, những người nhập cư khác giờ đây phải đối mặt với một môi trường thực thi khắt khe và khắc nghiệt.


Một cải cách khác liên quan đến việc thực thi đã được áp dụng trong việc nhập cảnh tại các sân bay Canada. Trước tháng 6 năm 2002, theo quy định của Luật Di trú, những thường trú nhân ở ngoài Canada hơn 183 ngày trong một năm mà không có RRP, không chỉ có hộ chiếu và giấy thông hành của họ mà cả giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân) của họ cũng bị tịch thu khi nhập cảnh. Điều này có thể khá rắc rối đối với những người cần được chăm sóc y tế cho đến lúc vụ việc của họ được lắng nghe tại cuộc điều tra xác nhận tư cách thường trú. Trong một trường hợp, một thường trú dân trở về từ nước ngoài sau khi đã ra khỏi Canada 198 ngày đã bị tịch thu hộ chiếu, giấy xác nhận định cư và thẻ bảo hiểm OHIP. Bà ấy bị cúm, và đã 78 tuổi, cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Bà ấy buộc phải tự trả tiền cho chi phí y tế. Điều trớ trêu là bà ấy trở về Canada để tham dự lễ nhận quốc tịch Canada. Bà ấy đã vượt qua kỳ kiểm tra quốc tịch trước đó và chỉ đang chờ tới ngày tuyên thệ công dân. Một lần nữa sự thi hành luật lệ nghiêm khắc đã tước đi các quyền đáng lẽ không nên bị mất. Kể từ tháng 6 năm 2002, chúng tôi đã không nghe nói nhiều về trường hợp này nữa, mặc dù nó vẫn có thể xảy ra nếu nhân viên sở di trú quá khắt khe.


Các trường hợp trên không có nghĩa là không xảy ra những lần việc thực thi luật nghiêm ngặt một cách cực đoan, nhưng do quá vội vàng, các quan chức sở di trú đã gây tổn hại cho một loạt những người vô tội.


Lưu ý cuối cùng:

Trong nhiều trường hợp, người nhập cư không tìm kiếm thêm lời khuyên pháp lý trước khi khởi hành tới Canada. Sự tư vấn về luật pháp là rất quan trọng vì điều đó có thể đặt nền tảng tốt hơn cho việc duy trì tư cách thường trú và thẻ thường trú, đặc biệt là trong tình hình hiện nay khi các cơ quan nhập cư trở nên khắt khe hơn trong việc áp dụng các quy tắc và quy định cư trú. Hơn nữa, với xu hướng hiện tại trong luật công dân và tăng cường đòi hỏi về số ngày cư trú thực tế, nếu người nhập cư dự tính rời Canada nhiều lần hoặc trong thời gian dài, họ cần tham khảo ý kiến luật sư di trú về những rủi ro và rắc rối có thể phát sinh sau này. Thông thường, người nhập cư tiềm năng nên tìm kiếm sự tư vấn về luật pháp hợp lý và trung thực để tránh mất quyền duy trì tư cách thường trú nhân và quyền xin nhập quốc tịch Canada.


Để biết thêm thông tin về nhập cư, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Văn phòng Luật Marvin Moses.


(Do các vấn đề trong thực tế khá phức tạp, chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm tư vấn từ chuyên gia hiểu rõ pháp luật trước khi thực hiện theo bất kỳ thông tin nào trong bài viết này. Không có cá nhân hoặc tổ chức nào tham gia vào việc chuẩn bị hoặc phân phối bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung hay bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng nó.)