Skip to: site menu | section menu | main content

English | 中文 | 한국어 | 日本語 | Tiếng Việt

Văn Phòng Luật Moses

Cung cấp những dịch vụ về di trú từ năm 1988

Currently viewing: Văn Phòng Luật Moses » Trang chủ » Định cư diện đầu tư kinh doanh » Quebec Business Immigration

Quebec Business Immigration


Sau đây là tóm tắt ngắn gọn về các điều kiện cho các doanh nhân và nhà đầu tư đến Quebec, chi thiết cần được xem xét và tham khảo thêm tại văn phòng luật Marvin Moses.


Chương trình Quebec Immigrant Investor Program (QIIP) đã mở cửa trở lại vào ngày 31 tháng 8 năm 2015.

Chương trình nhận tối đa 1.750 hồ sơ - tối đa 1.200 hồ sơ từ Trung Quốc, bao gồm Hồng Kông và Ma Cao.


Lưu ý: Ứng cử viên có trình độ trung cấp nâng cao (advanced intermediate) về tiếng Pháp được chấp nhận ngay cả sau khi đã đạt được số lượng tối đa. Những hồ sơ này sẽ không bao gồm trong 1.750 hồ sơ đề cập ở trên.


Lưu ý: Chương trình Entrepreneurs và Self-employed workers đã đạt được số lượng hồ sơ tối đa tại thời điểm này.


Hồ sơ xin định cư diện đầu tư tỉnh Quebec


Để đủ điều kiện tham gia chương trình này, bạn phải:

 • Có giá trị tài sản ròng tổi thiểu $1,600,000 CAD

 • Có ít nhất hai năm trong năm năm kinh nghiệm trước khi nộp hồ sơ, về hoạt động quản lý kinh doanh hợp pháp về nông nghiệp, thương mại hoặc công nghiệp, hoặc làm việc cho doanh nghiệp chuyên nghiệp hợp pháp mà ở đó (không bao gồm nhà đầu tư) có ít nhất hai nhân viên làm việc toàn thời gian, hoặc làm việc tại chi nhánh quốc tế hoặc chính phủ hoặc một trong các phòng ban hoặc chi nhánh của nó;

 • Có ý định định cư tại Québec và ký thỏa thuận đầu tư $800,000 CAD với một trung gian tài chính được phép tham gia vào Investor Program.

 • Đóng phí $15,000 CAD.

Việc đánh giá hồ sơ của bạn cũng sẽ tính đến các yếu tố khác như tuổi tác, bản chất và thời gian đào tạo chuyên môn và khả năng ngôn ngữ của bạn.

Tất cả hồ sơ xin đầu tư phải được nộp cho Sở Di Trú Quebec tại Montreal. Văn phòng ở Hồng Kông sẽ không chấp nhận hồ sơ xin đầu tư.Hồ sơ xin định cư diện doanh nhân tỉnh Quebec


Để đủ điều kiện tham gia chương trình này, bạn phải:

 • Có tài sản ròng tối thiểu $300.000 CAD.

 • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong việc điều hành một doanh nghiệp toàn thời gian, doanh nghiệp đó phải được mua lại trong vòng năm năm trước ngày bạn gửi hồ sơ xin định cư.

 • Trình bày hồ sơ của bạn theo một trong hai hướng sau đây:

  • Có khả năng thực hiện dự án kinh doanh: nộp dự án kinh doanh với mục đích tự tạo hoặc mua doanh nghiệp (nông nghiệp, công nghiệp hoặc thương mại) ở Québec mà bạn sẽ tự quản lý hoặc tham gia với tư cách là đối tác quản lý và hoạt động hàng ngày. Bạn phải kiểm soát, một mình hoặc với vợ/chồng mình hoặc người sống chung với mình như vợ chồng(common-law partner), có ít nhất 25% vốn cổ phần với giá trị ít nhất là $100,000 CAD.

  • Mua lại một doanh nghiệp sẵn có ở Québec: mua một doanh nghiệp tại Québec, một mình hoặc với vợ/chồng mình hoặc người sống chung với mình như vợ chồng(common-law partner), có ít nhất 25% vốn cổ phần trong doanh nghiệp (nông nghiệp, thương mại hoặc công nghiệp) với giá trị ít nhất là $100,000 CAD. Bạn phải tự quản lý doanh nghiệp hoặc tham gia với tư cách là đối tác quản lý và hoạt động hàng ngày.


Hồ sơ sẽ được đánh giá dựa trên các yếu tố như tuổi tác, bản chất và quá trình đào tạo, khả năng ngôn ngữ, phẩm chất cá nhân và hiểu biết về tỉnh Québec, v.v...


Ngoài ra, khi bạn đến Québec, bạn phải tuân thủ, ít nhất một năm trong ba năm sau khi có tư cách thường trú nhân, các điều kiện sau đây:

 • Xây dựng hoặc mua lại, toàn bộ hoặc một phần, một doanh nghiệp nông nghiệp, thương mại hoặc công nghiệp được thành lập tại Québec mà bạn nắm giữ ít nhất 25% vốn cổ phần với giá trị ít nhất là $100,000 CAD và ngoài bản thân bạn và các thành viên trong gia đình đi cùng, bạn sẽ tuyển dụng lâu dài một cư dân tại tỉnh Québec với thời gian làm việc tối thiểu 30 giờ một tuần. Các doanh nghiệp nông nghiệp được miễn khỏi nghĩa vụ tạo việc làm hoặc duy trì việc thuê nhân viên toàn thời gian;

 • Tham gia quản lý hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.Do những thay đổi quan trọng gần đây đối với các chương trình này, các ứng viên muốn theo nộp hồ sơ xin nhập cư diện doanh nhân/đầu tư đến Quebec phải xem xét các lựa chọn của họ một cách cẩn thận, đặc biệt là khi luật và quy định về điều kiện di trú thay đổi liên tục. Để cập nhật những thay đổi mới nhất, ứng viên nên liên hệ với văn phòng luật Marvin Moses.