Skip to: site menu | section menu | main content

English | 中文 | 한국어 | 日本語 | Tiếng Việt

Văn Phòng Luật Moses

Cung cấp những dịch vụ về di trú từ năm 1988

Currently viewing: Văn Phòng Luật Moses » Trang chủ » Định cư diện tay nghề » Federal Skilled Worker (FSW)

Federal Skilled Worker (FSW)


Kể từ tháng 1 năm 2015, những người nhập cư có tay nghề bao gồm các ứng cử viên Federal Skilled Worker sẽ được cho vào nhóm các ứng cử viên xin định cư Express Entry và nhận được thư mời nộp đơn (ITA) để đủ điều kiện nhập cư. Vui lòng tham khảo tư vấn tại văn phòng Luật Marvin Moses để tìm hiểu thêm về hệ thống Express Entry.


Yêu cầu tối thiểu


  • Kinh nghiệm làm việc có tay nghề: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong vòng 10 năm gần nhất - Toàn thời gian hoặc bán thời gian tương đương ở vị trí thuộc NOC 0, A hoặc B.

  • Khả năng ngôn ngữ: Điểm tối thiểu của điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) đạt 7 cho bốn kỹ năng viết, đọc, nghe và nói.


Sáu yếu tố lựa chọn


Để đủ điều kiện tham gia chương trình lao động tay nghề liên bang, người nộp đơn cần tổng cộng ít nhất 67 điểm trong lưới 100 điểm được sử dụng để đánh giá lao động có tay nghề liên bang.


Mô tả ngắn gọn về tính toán điểm theo IRPA được cung cấp trong tài liệu này, nhưng để thảo luận về lý do tại sao một số điểm nhất định được tính theo cách này mà không phải cách khác, các ứng viên quan tâm cần liên hệ với Văn phòng Luật Marvin Moses:


Tuổi: người có độ tuổi từ 18 đến 35 nhận được tối đa 12 điểm. Với mỗi tuổi lớn hơn 35 tuổi, người nộp đơn mất 1 điểm mỗi năm.


Trình độ giáo dục: người có ít nhất một bằng Tiến sĩ nhận được tối đa 25 điểm.


Kinh nghiệm: người có ít nhất 6 năm làm việc trong lĩnh vực nghề nghiệp được phân loại theo danh mục cấp độ "O", "A" hoặc "B" nhận được tối đa 15 điểm. Công việc không cần thiết phải cùng một công ty và không cần phải liên quan tới bằng cấp đã có. Cần ít nhất một năm làm việc toàn thời gian liên tục. Công việc phải được làm trong khoảng thời gian 10 năm gần đây nhất.


Khả năng ngôn ngữ: người thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp nhận được tối đa 28 điểm. Người có khả năng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp kém hơn sẽ nhận được điểm tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh và tiếng Pháp của họ.


Khả năng thích ứng: người có gia đình ở Canada hoặc có một thành viên trong gia đình đã học hoặc làm việc tại Canada trong một thời gian nhất định sẽ nhận được tối đa 10 điểm.


Sắp xếp việc làm: người có giấy xác nhận đã được chỉ định việc làm nhận được tối đa 10 điểm.


Vui lòng tham khảo tư vấn tại văn phòng Luật Marvin Moses để tìm hiểu số điểm của bạn theo chương trình lao động tay nghề Liên bang.