Skip to: site menu | section menu | main content

English | 中文 | 한국어 | 日本語 | Tiếng Việt

Văn Phòng Luật Moses

Cung cấp những dịch vụ về di trú từ năm 1988

Currently viewing: Văn Phòng Luật Moses » Trang chủ » Định cư diện tay nghề » Canadian Experience Class (CEC)

Canadian Experience Class (CEC)


Kể từ tháng 1 năm 2015, những người nhập cư có tay nghề bao gồm các ứng cử viên có kinh nghiệm làm việc tại Canada Canadian Experience Class (CEC) sẽ được cho vào nhóm ứng cử viên xin định cư Express Entry và nhận được thư mời nộp đơn (ITA) để đủ điều kiện nhập cư. Vui lòng tham khảo tư vấn từ văn phòng luật Marvin Moses để tìm hiểu thêm về hệ thống Express Entry.


CEC là một diện xin định cư cho các cá nhân có kinh nghiệm làm việc có tay nghề tại Canada. Nó được phát triển cho lao động nước ngoài tạm thời và sinh viên tốt nghiệp nước ngoài với kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện tại Canada. Nếu bạn đã từng làm việc hoặc học tập tại Canada, bạn có thể đủ điều kiện để xin nhập cư theo diện Canadian Experience Class (CEC).


Sau đây là tóm tắt ngắn gọn về các tiêu chí cho CEC thông qua Express Entry.


Để đủ điều kiện, bạn phải có:

  • Dự định sống bên ngoài tỉnh Quebec.

  • Có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm làm việc có tay nghề tại Canada trong vòng ba năm gần nhất - toàn thời gian hoặc bán thời gian tương đương, việc làm thuộc nhóm nghề nghiệp NOC 0, A hoặc B.

  • Đã đạt được kinh nghiệm của bạn ở Canada với việc làm thích hợp hoặc học tập hợp pháp.

  • Đáp ứng yêu cầu về khả năng ngôn ngữ tối thiểu.