Skip to: site menu | section menu | main content

English | 中文 | 한국어 | 日本語 | Tiếng Việt

Văn Phòng Luật Moses

Cung cấp những dịch vụ về di trú từ năm 1988

Currently viewing: Văn Phòng Luật Moses » Trang chủ » Định cư diện tay nghề » Quebec Skilled Worker (QSW)

Quebec Skilled Worker (QSW)


Nếu bạn đang có ý định định cư tại tỉnh Quebec và có đề nghị tuyển dụng hợp lệ tại Quebec hoặc đủ điểm trên Quebec Selection Grid, bạn có thể đủ điều kiện cho chương trình lao động có tay nghề của Quebec.


Các yếu tố lựa chọn để nhập cư Quebec


Một người nộp đơn độc thân phải đạt ít nhất 49 điểm và người nộp đơn có vợ/chồng phải đạt ít nhất 57 điểm.Các điểm tuyển chọn của sở di trú Quebec sẽ được tính dựa trên Trình Độ Giáo Dục, Lĩnh Vực Đào Tạo, Đề Nghị Tuyển Dụng Hợp Lệ, Kinh Nghiệm Làm Việc, Tuổi Tác, Khả Năng Ngôn Ngữ, Có Gia Đình ở Quebec, Đặc Tính của Vợ Chồng và Con Cái, Khả Năng Tự Chu Cấp Tài Chính.Số điểm bổ sung được tính thêm có thể lên tới 6 điểm khi phỏng vấn.

Sau đó, một người nộp đơn độc thân phải đạt tối thiểu 55 điểm. Người nộp đơn có vợ/chồng phải đạt ít nhất 63 điểm.Vui lòng liên lạc văn phòng luật Marvin Moses để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện nộp đơn không!