Skip to: site menu | section menu | main content

English | 中文 | 한국어 | 日本語 | Tiếng Việt

Văn Phòng Luật Moses

Cung cấp những dịch vụ về di trú từ năm 1988

Currently viewing: Văn Phòng Luật Moses » Trang chủ » Định cư diện đầu tư kinh doanh » Immigrant Investor Venture Capital Pilot Program

Immigrant Investor Venture Capital Pilot Program


Chú ý: Thời gian nộp hồ sơ cho chương trình thử nghiệm đầu tư mạo hiểm Immigrant Investor Venture Capital (IIVC) đã kết thúc. Chính phủ hiện tại không nhận thêm hồ sơ (cập nhật tháng 9 năm 2017)


Sau đây là tóm tắt ngắn gọn về các điều kiện cho chương trình Investor Venture Capital Pilot Program, chi tiết cần được xem xét và tham khảo thêm tại văn phòng luật Marvin Moses.


Để đủ điều kiện tham gia chương trình này, bạn phải:

  • Đầu tư không đảm bảo 2 triệu CAD vào quỹ đầu tư mạo hiểm Investor Venture Capital trong khoảng 15 năm và;

  • Đạt yêu cầu về khả năng ngôn ngữ: CLB 5 và;

  • Có giá trị tài sản ròng ít nhất là 10 triệu CAD, nếu có chứng chỉ giáo dục sau trung học của Canada (hoặc chứng chỉ nước ngoài tương đương) chương trình 1 năm trở lên hoặc;

  • Có giá trị tài sản ròng ít nhất là 50 triệu CAD, nếu không có chứng chỉ giáo dục nói trên.