Skip to: site menu | section menu | main content

English | 中文 | 한국어 | 日本語 | Tiếng Việt

Văn Phòng Luật Moses

Cung cấp những dịch vụ về di trú từ năm 1988

START-UP BUSINESS CLASS


LƯU Ý: Chương trình này được khởi chạy vào ngày 1 tháng 4 năm 2013, được thử nghiệm trong 5 năm và giờ đây sẽ trở thành một đặc trưng thường xuyên trong các cơ hội nhập cư của Canada vào năm 2018.


Theo các mục Economic Classes, chẳng hạn như investors, entrepreneurs, self-employed, and Start-Up Business Class (đầu tư, doanh nhân, tự làm chủ, và khởi nghiệp), ứng cử viên sẽ được lựa chọn trên cơ sở khả năng của họ về thành lập kinh tế tại Canada.


Chương trình thử nghiệm Start-up Business Class được thiết kế để kiểm tra tiềm năng gia tăng lợi ích kinh tế cho Canada bằng cách liên kết các doanh nhân nước ngoài với các đối tác khu vực tư nhân Canada như Venture Capital Funds, Angel Investor Groups and Business Incubators (quỹ đầu tư mạo hiểm, nhóm nhà đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp và vườn ươm doanh nghiệp) có kinh nghiệm và chuyên môn trong việc khởi nghiệp.

  • Cho phép các doanh nhân nhập cư tạo việc làm tại Canada và xây dựng các công ty sáng tạo có thể cạnh tranh trên quy mô toàn cầu.

  • Cho phép cho các doanh nghiệp tư nhân có quyền truy cập vào phạm vi rộng hơn của các doanh nhân, bao gồm cả những người giỏi nhất và những người sáng tạo nhất từ khắp nơi trên thế giới.Để xin định cư theo diện Start-Up Business Class của chương trình Business Immigration Program, doanh nghiệp đủ điều kiện là:

  • Một công ty được thành lập và hoạt động kinh doanh tại Canada hoặc

  • Một doanh nghiệp được thành lập với điều kiện cấp tư cách thường trú.

Ngoài ra, tại thời điểm cam kết được thực hiện:

  • Mỗi đương đơn phải nắm giữ từ 10% trở lên quyền biểu quyết gắn liền với tất cả các cổ phần của công ty tại thời điểm đó; và

  • Tổ chức được chỉ định và người nộp đơn phải là những người hoặc tổ chức duy nhất nắm giữ 50% trở lên trên tổng số quyền biểu quyết được gắn liền với tất cả các cổ phần của công ty tại thời điểm đó.


Hồ sơ của bạn phải bao gồm thư xin tài trợ (Letter of Support) làm bằng chứng một tổ chức được chỉ định đã hỗ trợ ý tưởng kinh doanh của bạn bằng cách:

  • Nhận được $ 200,000 từ quỹ đầu tư mạo hiểm ;

  • Nhận được $ 75,000 từ các nhà đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp Angel Investors; hoặc

  • Nhận được hỗ trợ từ các vườn ươm doanh nghiệp Business Incubators.


Đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ

Bạn phải đáp ứng mức tối thiểu Canadian Language Benchmark (CLB) 5 bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp cho tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết.


Có đủ tiền để ổn định cuộc sốngSố lượng thành viên trong gia đình

Số tiền yêu cầu

1

$12,300

2

$15,312

3

$18,825

4

$22,856

5

$25,923

6

$29,236

7

$32,550

Đối với mỗi thành viên gia đình bổ sung

$3,314
Cập nhật lần cuối tháng 9 năm 2017