Skip to: site menu | section menu | main content

English | 中文 | 한국어 | 日本語 | Tiếng Việt

Văn Phòng Luật Moses

Cung cấp những dịch vụ về di trú từ năm 1988

Currently viewing: Văn Phòng Luật Moses » Trang chủ » Nhập cảnh tạm thời » Gia hạn

Extension Requests


Trong trường hợp một người muốn ở lại lâu hơn thời hạn cho phép của Study Permit, Work Permit hoặc Visitor Visa, người đó có thể nộp đơn xin gia hạn visa trong Canada. Yêu cầu gia hạn này phải được thực hiện trước khi hết thời hạn cho phép ban đầu. Trong trường hợp quyết định được đưa ra sau khi hết hạn visa ban đầu nhưng yêu cầu gia hạn được thực hiện trước khi hết thời hạn cho phép, thì người đó được cho phép tiếp tục ở lại với tư cách pháp lý ban đầu cho tới khi yêu cầu gia hạn được quyết định.


Trong trường hợp yêu cầu gia hạn được thực hiện khi đã quá hạn, nhưng trong vòng 90 ngày kể từ ngày hết hạn, yêu cầu đặc biệt về khôi phục tư cách pháp lý phải được thực hiện cùng lúc với yêu cầu gia hạn. Trong trường hợp một người yêu cầu gia hạn khi đã ngoài 90 ngày, yêu cầu gia hạn không thể được thực hiện. Khi gia hạn Work Permit, một số trường hợp nhất định có thể phải cần xin xác nhận thêm từ phòng Nhân Sự trước khi Work Permit được gia hạn.


Khi yêu cầu gia hạn bị từ chối, người hết hạn giấy tờ phải rời khỏi Canada càng sớm càng tốt để tránh làm phức tạp tình trạng di trú của họ. Trong một số trường hợp, Sở Di Trú sẽ gửi kèm thông báo tự nguyện xuất cảnh cùng với thông báo từ chối yêu cầu gia hạn, hai loại giấy tờ này phải được xuất trình tại thời điểm khởi hành và tại địa điểm khởi hành từ Canada. Trong trường hợp một người không tự nguyện xuất cảnh, lệnh cưỡng chế xuất cảnh có thể được thực hiện đối với người đó dẫn đến khả năng bị cấm nhập cảnh vào Canada trong tương lai.


Lưu ý cuối cùng:

Trong nhiều trường hợp, nhiều người tìm cách nhập cảnh vào Canada tạm thời, tự nộp đơn mà không tham khảo tư vấn pháp lý, đặc biệt là nộp đơn xin visa du lịch - Visitor Visa. Tuy nhiên đối với các trường hợp này, khi bị cục quản lý xuất nhập cảnh Canada từ chối hồ sơ, nỗ lực thử lại lần hai khó khăn hơn nhiều, đặc biệt là khi xin Study Permit hoặc Work Permit. Nếu người nộp đơn muốn tìm cách an toàn và ít rủi ro nhất để nộp đơn xin Study Permit hoặc Work Permit, cần phải có sự trợ giúp chuyên nghiệp ngay từ đầu, trước khi bị từ chối do các vấn đề phát sinh. Việc tham khảo tư vấn pháp lý về cách thức tốt hơn để đặt nền tảng cho hồ sơ xin thị thực tạm thời (Visitor, Study and Work Permit) là rất quan trọng để đảm bảo thành công, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay khi các cơ quan xuất nhập cảnh nghiêm ngặt hơn trong việc áp dụng các quy tắc và quy định về visa nhập cảnh tạm thời. Thêm nữa, với xu hướng hiện tại về việc từ chối thị thực tạm thời gia tăng, bạn nên tham khảo tư vấn từ luật sư di trú đủ điều kiện về những rủi ro và rắc rối có thể gặp phải. Như thường lệ, đương đơn xin thị thực tạm thời, đặc biệt là các hồ sơ xin cấp Work Permit và Study Permit, nên tham khảo tư vấn pháp lý hợp lý và trung thực để người nộp đơn xin visa không mất quyền duy trì tư cách học tập hoặc làm việc tại Canada.


Để biết thêm thông tin xin liên lạc với chúng tôi tại Văn phòng Luật Marvin Moses.


(Vì các vấn đề và sự việc trong thực tế khá phức tạp, bạn nên tìm kiếm tư vấn pháp lý chuyên môn và phù hợp trước khi hành động theo bất kỳ thông tin nào trong bài viết này. Mặc dù nhiều công sức được bỏ ra để đảm bảo tính chính xác của thông tin trong bài viết, không cá nhân hoặc tổ chức nào tham gia vào việc chuẩn bị hoặc phân phối bài viết này phải chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung của nó hoặc bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng nó.)