Skip to: site menu | section menu | main content

English | 中文 | 한국어 | 日本語 | Tiếng Việt

Văn Phòng Luật Moses

Cung cấp những dịch vụ về di trú từ năm 1988

Currently viewing: Văn Phòng Luật Moses » Trang chủ » Xin quốc tịch

NHẬP CƯ CANADA: XIN QUỐC TỊCH


Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét một số vấn đề hiện tại liên quan đến việc xin Quốc tịch.NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG VỀ YÊU CẦU CHO HỒ SƠ XIN QUỐC TỊCH CANADA CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 11 NĂM 2017.Vào ngày 19 tháng 6 năm 2017, điều luật Bill C-6 đã được Quốc hội thông qua. Một số thay đổi ngay lập tức bao gồm:

  • Mục đích sống ở Canada sau khi được cấp quốc tịch không còn cần thiết nữa.

  • Các điều khoản thu hồi quyền công dân chỉ áp dụng cho công dân hai quốc tịch bị bãi bỏ.

  • Trẻ vị thành niên có thể đủ điều kiện được cấp quốc tịch mà không cần phải có cha mẹ là công dân Canada.

Những thay đổi sau đây cũng có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2017:

  • Các yêu cầu về thời gian thường trú thực tế tại Canada sẽ được giảm xuống còn ba trong vòng năm năm.

  • Một phần thời gian cư trú tại Canada trước khi trở thành thường trú nhân sẽ được tính vào tổng thời gian thường trú yêu cầu.

  • Giới hạn về độ tuổi cho các yêu cầu về ngôn ngữ và kiến thức sẽ được giảm xuống 18-54 tuổi.Sự cần thiết của đại diện pháp lý cho các hồ sơ xin quốc tịch:

Trong nhiều trường hợp, đơn đăng ký rất đơn giản và người nộp đơn không cần tư vấn pháp lý, chẳng hạn như khi người nộp đơn không rời Canada trong khoảng thời gian dài nào trong suốt thời gian thường trú. Trường hợp người đó đã ra khỏi Canada trong một khoảng thời gian dài, tư vấn pháp lý là rất quan trọng nhằm tối đa hóa cơ hội được chấp nhận hồ sơ xin quốc tịch. Nếu hồ sơ xin quốc tịch bị từ chối, có ba lựa chọn: kháng cáo, cố gắng tích lũy thời gian thường trú tại Canada một lần nữa, hoặc không làm gì và tiếp tục duy trì tư cách thường trú nhân.


Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ văn phòng luật sư di trú Marvin Moses.


(Vì các vấn đề và sự việc trong thực tế khá phức tạp, bạn nên tìm kiếm tư vấn pháp lý chuyên môn và phù hợp trước khi hành động theo bất kỳ thông tin nào trong bài viết này. Mặc dù nhiều công sức được bỏ ra để đảm bảo tính chính xác của thông tin trong bài viết, không cá nhân hoặc tổ chức nào tham gia vào việc chuẩn bị hoặc phân phối bài viết này phải chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung của nó hoặc bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng nó.)