Skip to: site menu | section menu | main content

English | 中文 | 한국어 | 日本語 | Tiếng Việt

Văn Phòng Luật Moses

Cung cấp những dịch vụ về di trú từ năm 1988

Currently viewing: Văn Phòng Luật Moses » Trang chủ » Labour Market Impact Assessment (LMIA)
Labour Market Impact Assessment (LMIA)

Để có được Work Permit tại Canada, người lao động ngoại quốc thông thường sẽ cần đề nghị tuyển dụng từ người tuyển dụng ở Canada, trừ khi họ thuộc một trong các trường hợp miễn trừ do Sở Di trú Canada quy định.
Có hai bước để có được Work Permit. Thứ nhất, nhà tuyển dụng phải đủ khả năng để vượt qua quá trình thẩm định đánh giá tác động thị trường lao động - Labour Market Impact Assessment (LMIA) của trung tâm phát triển việc làm và kỹ năng - Employment and Skills Development Canada (ESDC) (còn gọi là Service Canada). Nếu nhà tuyển dụng nhận được chứng nhận LMIA khả quan từ Service Canada, thì lao động ngoại quốc sau đó có thể nộp đơn tại Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) để xin cấp Work Permit.


Yêu cầu
Đối với hồ sơ xin LMIA, nhà tuyển dụng tại Canada phải chứng minh rằng không có công dân Canada hoặc thường trú nhân nào đáp ứng được yêu cầu về vị trí họ đang cần, và việc tuyển dụng lao động ngoại quốc sẽ có tác động tích cực đến thị trường lao động Canada như khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động. Nhà tuyển dụng cũng phải đề nghị mức lương theo mặt bằng chung và đáp ứng các điều kiện khác để thuê lao động ngoại quốc. Để thảo luận thêm về các yêu cầu cụ thể trong từng trường hợp, hãy liên hệ với văn phòng luật Marvin Moses.


Nỗ lực tuyển dụng

Kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2017, tất cả các nhà tuyển dụng, bất kể tỉnh bang hay khu vực, sẽ được yêu cầu quảng cáo trên Job Bank (nếu bạn chọn sử dụng phương pháp thay thế, bạn phải gửi văn bản hợp lý và giải thích về phương pháp thay thế đó)

  • Thực hiện ít nhất hai phương pháp tuyển dụng bổ sung cho vị trí nghề nghiệp cần tìm (nhắm vào đối tượng có trình độ học vấn thích hợp, kinh nghiệm chuyên môn và trình độ kỹ năng cần thiết cho vị trí đó). Có hiệu lực từ ngày 28 tháng 8 năm 2017, nếu bạn đến từ tỉnh bang hoặc khu vực có trang web tuyển dụng riêng, bạn sẽ được yêu cầu sử dụng Job Bank, nhưng cũng có thể sử dụng trang web tuyển dụng của tỉnh bang hoặc khu vực đó như một phương pháp thay thế.


Phí đăng ký
Nhà tuyển dụng phải trả một khoản phí xử lý là $1.000 CDN cho mỗi vị trí được yêu cầu, ngoại trừ các đơn xin liên quan đến nghề nông nghiệp chính trong nông trại như người quản lý/giám sát, công nhân chuyên chăn nuôi, công nhân nông trại, công nhân chăm sóc vườn ươm và công nhân thu hoạch (cụ thể là mã số NOC 0821, 0822, 8252, 8255, 8431, 8432 và 8611) và những nghề này chỉ hỗ trợ đơn xin nhập cư ngoại quốc.


Các loại LMIA
LMIA được phân loại theo 2 mức: “mức lương cao” và “mức lương thấp”. Lao động ngoại quốc nhập cảnh tạm thời nếu được trả ít hơn mức lương trung bình của tỉnh bang/khu vực được coi là mức lương thấp, trong khi những người được trả nhiều hơn mức trung bình được coi là mức lương cao.
Mức lương cao: Nhà tuyển dụng phải trình bày các kế hoạch thuyên chuyển lao động cùng với hồ sơ thẩm định LMIA của họ để thể hiện họ đang thực hiện các bước đảm bảo rằng công dân Canada đã có cơ hội được thử làm những vị trí đó trước tiên.
Mức lương thấp: Nhà tuyển dụng sẽ chỉ được sử dụng tối đa 10% lao động ngoại quốc trên trên tổng tỉ lệ người lao động nhận mức lương thấp. Mức giới hạn này sẽ được áp dụng trong vòng 2 năm để cho phép các nhà tuyển dụng sử dụng chương trình có thời gian thuyên chuyển lực lượng lao động sang Canada.


Thời gian thẩm định LMIA
LMIA không có thời gian thẩm định tiêu chuẩn, có thể mất vài tuần đến vài tháng. Tuy nhiên, việc xử lý trong vòng 10 ngày sẽ được ưu tiên cho các hồ sơ liên quan đến công việc có nhu cầu nhân lực cao (ví dụ như lao động nhóm nghề kỹ thuật), công việc có mức lương thuộc 10% mức lương cao nhất của công dân Canada ở tỉnh bang hoặc khu vực đó và công việc có thời gian làm việc ngắn (dưới 120 ngày).

Các trường hợp được miễn LMIA
Có những trường hợp người lao động ngoại quốc không cần LMIA để xin Work Permit. Vui lòng tham khảo Văn phòng Luật Moses để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện xin Work Permit mà không cần phải có kết quả LMIA khả quan trước tiên hay không.


Đề nghị tuyển dụng - Job Offer cho ứng cử viên Express Entry

Nhà tuyển dụng có thể mời ứng cử viên Express Entry làm việc cho mình, được hỗ trợ bởi LMIA. Sau đó, ứng cử viên Express Entry có thể được mời nộp đơn xin thường trú tại lượt mời tiếp theo từ nhóm ứng cử viên Express Entry. Kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2016, các điểm được thêm khi có Job Offer đã thay đổi. Các ứng cử viên có Job Offer hợp lệ về công việc thuộc NOC 00 bây giờ sẽ nhận được 200 điểm, và những người có Job Offer hợp lệ về công việc bất kỳ thuộc NOC 0, A hoặc B giờ sẽ nhận được 50 điểm. Hệ thống không còn thêm 600 điểm cho một Job Offer nữa.


Để biết thêm thông tin về cơ hội tới và làm việc tại Canada, vui lòng liên hệ với văn phòng luật Marvin Moses.