Skip to: site menu | section menu | main content

English | 中文 | 한국어 | 日本語 | Tiếng Việt

Văn Phòng Luật Moses

Cung cấp những dịch vụ về di trú từ năm 1988

Currently viewing: Văn Phòng Luật Moses » Trang chủ » US business immigration

US Business Immigration (EB-5)

(Nhập cư diện kinh doanh ở Mỹ)


Đối với những người quan tâm đến nhập cư theo diện kinh doanh và khả năng di cư sang Mỹ, chương trình EB-5 có thể là một lựa chọn tuyệt vời. Có hàng ngàn dự án đầu tư nhưng chỉ một vài dự án tương đối an toàn.


Theo luật di trú của Mỹ, một dự án đầu tư EB-5 không thể đảm bảo an toàn cho các khoản tiền do người nộp đơn đầu tư. Các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn chỉ có thể tìm kiếm một dự án đầu tư đã được thiết lập kiểm tra và cân đối.


Điều quan trọng là dự án đầu tư không chỉ được quản lý bởi người thiết lập quỹ đầu tư, mà phải có hỗ trợ tài chính của bên thứ ba liên quan. Ngoài ra, dự án đầu tư phải bố trí đủ nguồn lực để đảm bảo rằng ngay cả khi dự án đó không thu được số lượng nhà đầu tư yêu cầu, hỗ trợ của bên thứ ba vẫn có thể chi trả cho dự án và không trì hoãn việc hoàn thành dự án.


Dự án đầu tư cũng nên đề xuất số dư về việc làm để ngay cả khi chính phủ không phê duyệt tất cả các công việc dự kiến được tạo ra bởi dự án đầu tư, số việc làm còn lại từ số lượng đề xuất sẽ vẫn còn đủ để đáp ứng tối thiểu 10 việc làm cho mỗi nhà đầu tư . Do đó, nếu cần có 300 việc làm (30 nhà đầu tư x 10 việc làm), dự án đầu tư sẽ cho thấy, ví dụ, ít nhất 350 công việc hoặc nhiều hơn sẽ được tạo ra cho 30 nhà đầu tư này.


Việc tạo thêm việc làm và tăng khoản tài chính cũng như dự trù kinh phí, cùng với việc tách biệt người thiết lập quỹ và người quản lý dự án quỹ, tất cả các yếu tố này cung cấp mức độ an toàn cao hơn mà nhiều dự án đầu tư trên thị trường còn thiếu.


Một điểm cuối cùng nữa, khi dự án đầu tư đã được chính phủ, ngân hàng và tài trợ bên thứ ba chấp thuận mà nền tảng của dự án bị phá vỡ, có khả năng sẽ ít chậm trễ trong việc tiếp tục xét hồ sơ của nhà đầu tư.


So với quy trình định cư diện kinh doanh của Canada, EB-5 không yêu cầu tiếng Anh, các thủ tục giấy tờ ít hơn và thời gian xử lý là khoảng 10 ~ 15 tháng.

Đối với chương trình này, mặc dù người nộp đơn chịu trách nhiệm tự giải trình trước khi đầu tư, chúng tôi chỉ làm việc với các quỹ đầu tư được thiết lập theo các biện pháp bảo vệ nêu trên.


Liên hệ với văn phòng của chúng tôi để thảo luận về lựa chọn này. Thông tin thêm sẽ được cung cấp cho khách hàng quan tâm.