Skip to: site menu | section menu | main content

English | 中文 | 한국어 | 日本語 | Tiếng Việt

Văn Phòng Luật Moses

Cung cấp những dịch vụ về di trú từ năm 1988

Currently viewing: Văn Phòng Luật Moses » Dịch vụ khác

416-599-3888
416-593-1352
info@immlawbymoses.com

Thành viên của Luật Sư Đoàn Tối cao Canada và Hội Vành Móng Ngựa Canada

Dịch vụ công chứng

 • Notarization of documents (Công chứng chứng từ)

 • Certified copy of an original document (Chứng thực bản sao từ tài liệu gốc)

 • Witnessing signatures (Chứng kiến chữ ký)

 • Letter of invitation for visas (Thư mời xin thị thực)

 • Consent to travel letters (Thư xác nhận đồng ý cho phép du lịch)

 • Statutory declarations (Bản khai theo luật định)

 • Affidavits (Bản khai có tuyên thệ)Các dịch vụ khác

 • Dịch thuật (tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Việt, v.v.)

 • ILA (Independent Legal Advice) - Tư vấn pháp lý độc lập

 • Di chúc

 • Hợp đồng

 • Gia đình

  • Single Declaration (Bản khai xác nhận độc thân)

  • Foreign Divorce Opinion (Thư xác nhận đã ly hôn ở nước ngoài)

  • Simple Divorce (No-contest) Application (Hồ sơ ly hôn không tranh chấp)

  • Separation Agreement (Thỏa thuận ly thân)

  • Co-habitation Agreement (Thỏa thuận sống chung)

  • Marriage Contract (Hợp đồng hôn nhân)Đối với tất cả các dịch vụ khác, vui lòng liên lạc văn phòng luật Marvin Moses.