Skip to: site menu | section menu | main content

English | 中文 | 한국어 | 日本語 | Tiếng Việt

Văn Phòng Luật sư Moses

Cung cấp những dịch vụ về di trú từ năm 1988

Currently viewing: Văn Phòng Luật sư Moses » Trang nhà » Ưu thế của một luật sư

VÌ SAO QUÝ VỊ NÊN MƯỚN LUẬT SƯ DI TRÚ?


Luật sư là những người đã được chứng nhận bởi luật sư đoàn tối cao của Canada.  Họ phải làm theo đúng luật pháp Canada để hướng dẫn các thân chủ của họ một cách đúng đắn và có trách nhiệm. 


Thí dụ, luật sư phải bỏ ngân khoản vào quỹ tín dụng và chỉ được lấy ra khi đã hoàn thành đúng đắn công việc của mình.  Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi và tiền bạc của thân chủ.  Nếu luật sư phạm luật, thân chủ có quyền khiếu nại luật sư đoàn tối cao và luật sư đoàn phải có trách nhiệm điều tra.  Các thân chủ không thể khiếu nại các cơ sở dịch vụ không nằm dưới quyền luật sư đoàn tối cao.  Khi muốn kiện tụng các dịch vụ này thân chủ phải tốn rất nhiều tiền mà cũng chưa chắc thành công.


Luật sư di trú thường theo dõi tin tức di trú mỗi ngày nên có thể cập nhật những tin tức mới nhất cho thân chủ biết ngay. Lệ phí của luật sư có thể bằng hoặc nhiều khi ít hơn của các dịch vụ.  Trong khi đó, các dịch vụ thường không được huấn luyện đàng hoàng, không có bằng, còn các luật sư thì phải qua 5 năm đại học, thi cử để lấy bằng đàng hoàng và phải đóng luật sư phí cho chính phủ hằng năm để hành nghề. Mướn luật sư, thân chủ sẽ đỡ bị nhức đầu vì họ có thể lo nhanh chóng và trôi chảy hơn nên dĩ nhiên cơ hội thành công thường cao hơn.


Nói tóm lại, luật sư ở Canada đã được huấn luyện đúng cách để phục vụ cho các thân chủ.  Họ phải qua các cuộc thi rồi mới được cấp giấy phép hành nghề.  Trong khi đó, dịch vụ có thể là bất cứ cá nhân nào và họ thường là chưa được huấn luyện qua bất cứ trường lớp chuyên môn nào.


Văn phòng luật sư Marvin Moses, có quảng cáo ở Thời Báo Toronto. Luật sư Marvin Moses có trên 26 năm kinh nghiệm về di trú, và làm việc chặt chẽ với các cộng đồng Á Châu, chỉ trình bày sự thật chứ không nói dối để lấy tiền thân chủ. Văn phòng luật sư Marvin Moses tọa lạc ở:


480 University Avenue, Suite 610

Toronto, Ontario, M5G 1V2

Telephone: (416) 599-3888

Fax: (416) 596-0808

Email: canadalawyer@immlawbymoses.com


Quý vị có thể liên lạc văn phòng luật sư Marvin Moses bằng tiếng Việt, xin gọi cho Nguyễn Thị Bình ở số (416) 871-8088. Chúng tôi bảo đảm sẽ đem lại kết quả tốt nhất cho quý vị.