Skip to: site menu | section menu | main content

English | 中文 | 한국어 | 日本語 | Tiếng Việt

Văn Phòng Luật sư Moses

Cung cấp những dịch vụ về di trú từ năm 1988

Currently viewing: Văn Phòng Luật sư Moses » Trang nhà » Bảo lãnh » Bảo lãnh vợ chồng, con cái

Bảo Lãnh Vợ Chồng

Hồ sơ này sẽ được giải quyết nếu:

  • Người được bảo lãnh đã làm hôn thú với Công dân hay thường trú nhân của Canada.

  • Người phối ngẫu đã làm đơn xin bảo lãnh theo diện vợ chồng cho người này.

Hồ sơ sẽ bị từ chối nếu:

1) Người được bảo lãnh chỉ muốn trở thành thường trú nhân của Canada.

2) Người phối ngẫu rút lại hồ sơ bảo lãnh, chuyện này thường xảy ra sau một cuộc ly dị hay ly thân.

3) Người phối ngẫu không thể cấp dưỡng cho người được bảo lãnh và người được bảo lãnh không thể tự nuôi sống bản thân mình, trừ khi được nhận trợ cấp của xã hội.

4) Người được bảo lãnh hay con cái của người đó có phạm tội hình sự nghiêm trọng hay phạm tội với luật pháp di trú, hoặc có thể trở thành mối đe dọa cho an ninh của Canada. Chú ý rằng người được bảo lãnh và người phụ thuộc phải có hộ chiếu hay giấy tờ để đi du lịch hợp lệ.

Người bảo lãnh có thể bảo lãnh người phối ngẫu nếu:

  1. Người bảo lãnh là công dân hay thường trú nhân của Canada.

  2. Người bảo lãnh phải là 19 tuổi trở lên khi nộp giấy tờ bảo lãnh.

  3. Người bảo lãnh phải đang sống ở Canada

  4. Người bảo lãnh không có gian trá trong bất cứ sự bảo lãnh nào trước đó, hay là không săn sóc người được bảo lãnh lần trước một cách đúng đắn.

Thêm vào những điều kiện trên, người bảo lãnh cũng không thể bảo lãnh người phối ngẫu trong những trường hợp sau đây:

  1. Người bảo lãnh đã bảo lãnh một người phối ngẫu khác trong 3 năm trước đó.

  2. Người bảo lãnh đang ở trong tù hoặc phạm một tội hình sự mà chưa được giải quyết

  3. Người bảo lãnh đã phạm tội hành hạ người phối ngẫu của mình trước đó.

Có hai loại bảo lãnh theo diện hôn nhân:

  1. Bảo lãnh vợ chồng từ bên trong Canada

Nếu người phối ngẫu đã ở trong Canada rồi, thì người đó có thể làm đơn xin bảo lãnh từ Canada. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ phức tạp hơn và lâu hơn. Nên thảo luận với một luật sư di trú trước khi làm phương pháp này.

Vào ngày 18 tháng 2, năm 2005, một luật mới đã được thông báo cho những người xin được bảo lãnh trong Canada. Luật này khá phức tạp và một luật sư thì nên xác định là người này có hợp lệ theo luật mới để được bảo lãnh bên trong Canada không.

2. Bảo lãnh vợ chồng bên ngoài Canada

Người bảo lãnh và người được bảo lãnh có thể chọn phương pháp bảo lãnh bên ngoài Canada. Trong trường hợp này, đơn xin bảo lãnh sẽ được gởi tới văn phòng xuất nhập cảnh có trách nhiệm cho đất nước đó, nơi mà người được bảo lãnh là công dân hay là người thường trú nhân hợp pháp của nước đó ít nhất một năm. Người được bảo lãnh vẫn có thể ở trong Canada khi hồ sơ xin di trú được làm ở ngoài Canada, miễn là người đó có giấy phép được ở trong Canada.

Bảo lãnh vợ chồng thường thấy rất đơn giản. Có nhiều trường hợp, một người lấy một người nước ngoài và sau đó làm bảo lãnh cho người phối ngẫu tới Canada. Tuy nhiên, cho dù người đó đã chính thức lập gia đình và có giấy hôn thú để chứng minh, văn phòng nhập cảnh vẫn có quyền từ chối nếu họ nhận thấy cuộc hôn nhân này không có thật, hay là cuộc hôn nhân giả mạo, rằng người kia chỉ giả bộ kiếm cách để được nhập cư Canada.


Mặc dù nhân viên văn phòng nhập cảnh có thể đúng trong nhiều trường hợp, nhưng cũng có những lúc phương pháp và cách trình bày bộ hồ sơ xin nhập cảnh đã dẫn đến việc làm cho những người nhân viên này nghi ngờ. Thí dụ, trong cuộc phỏng vấn, người phối ngẫu có thể đưa ra vài dữ kiện không có thật trong cái quan hệ của họ, hoặc nói thêm những chuyện không có thật vì họ tin là có thể giúp tốt cho bộ hồ sơ xin bảo lãnh nhưng thật ra nó lại mang lại kết quả ngược lại. Nhân viên văn phòng nhập cảnh thường nhìn vào sự đáng tin cậy của các cặp vợ chồng và kiếm ra những sự mâu thuẫn trong lời khai của hai người. Tốt nhất là nên thật thà và thẳng thắn trong lúc trình bày trong cuộc phỏng vấn. Quá nhiều sự tưởng tượng thường làm ngược lại những gì thường có trong những cuộc hôn nhân thật sự. Sự giải thích quá đơn giản về những sự kiện hay những vấn đề trong cuộc hôn nhân cũng có thể dẫn đến sự từ chối của nhân viên nhập cảnh. Sự giải thích một cách đúng đắn và rõ ràng trong mọi trường hợp rất quan trọng, nó giúp cho họ tránh được sự từ chối của nhân viên nhập cảnh. Ngạn ngữ “thành thật là tốt nhất” thì rất ứng dụng trong những trường hợp này.