Skip to: site menu | section menu | main content

English | 中文 | 한국어 | 日本語 | Tiếng Việt

Văn Phòng Luật sư Moses

Cung cấp những dịch vụ về di trú từ năm 1988

Currently viewing: Văn Phòng Luật sư Moses » Trang nhà » Bảo lãnh » Bảo lãnh ông bà, cha mẹ

Bảo lãnh ông bà, cha mẹCông dân và thường trú nhân của Canada chỉ có thể bảo lãnh ông bà, cha mẹ tới Canada theo một trong hai chương trình: Bảo lãnh theo diện gia đình hay Chương trình siêu nhập cảnh .Bảo lãnh định cư vĩnh viễn

Chương trình bảo lãnh gia đình bao gồm bảo lãnh ông bà, cha mẹ cho công dân và thường trú nhân của Canada. Chương trình đã được mở lại vào ngày 02 tháng 1 năm 2014, và Canada đã bắt đầu nhận 5000 bộ hồ sơ bảo lãnh ông bà, cha mẹ để phỏng vấn. Số lượng đó đã đạt đến trong vòng vài tuần lễ. Chương trình sẽ được mở lại mỗi năm một lần vào ngày 2 tháng 1 cho đến khi đủ số lượng đó. Theo như năm 2014, sở di trú Canada cho rằng cha mẹ và ông bà sẽ phải đợi từ 2 đến 2 năm rưỡi để nhận được giấy nhập cảnh vĩnh viễn. Thời hạn này có thể giảm xuống từ 1 đến 2 năm trong năm 2015.

Mặc dầu chỉ có 5.000 bộ hồ sơ được nhận, số lượng 20.000 giấy nhập cảnh được tính là sẽ được cấp ra để giải quyết vấn đề tồn đọng trước kia.

Để có thể hợp lệ để bảo lãnh gia đình, người bảo lãnh ở trong Canada phải đạt được những yêu cầu sau:

  • Là một công dân hay thường trú nhân của Canada

  • Phải là 18 tuổi trở lên

  • Phải đạt đủ lợi tức cần thiết cho chương trình này. Nếu là người có gia đình thì có thể bao gồm lợi tức của cả hai người.

  • Người bảo lãnh phải ký và chấp nhận trả lại số tiền trợ cấp xã hội mà người bảo lãnh và những người thân trong gia đình nếu đã nhận trước đó trong vòng 20 năm; và

Người bảo lãnh sẽ phải chứng minh rằng họ đạt được tất cả những yêu cầu tối thiểu bằng những giấy khai thuế được gởi về từ sở thuế Canada để hỗ trợ cho hồ sơ bảo lãnh và họ phải chứng minh là họ đạt được những yêu cầu tối thiểu này trong vòng ba năm liên tiếp. Những yêu cầu này đã được đòi hỏi khó khăn hơn so với chỉ tiêu bảo lãnh cha mẹ trước kia và điều này đã đưa đến kết quả là ít người nộp đơn bảo lãnh hơn trước kia.Bảo lãnh ông bà, cha mẹ bằng chương trình Siêu Nhập Cảnh


Canada có một chọn lựa khác cho những gia đình muốn đem cha mẹ, ông bà của họ qua Canada. Siêu nhập cảnh cung cấp cho cha mẹ và ông bà của công dân và thường trú nhân của Canada một cái giấy nhập cảnh để du lịch và có thể gia hạn mỗi 2 năm, trong một thời hạn có thể lên đến 10 năm. Không giống giấy nhập cảnh du lịch thường, là phải gia hạn mỗi 6 tháng, giấy Siêu nhập cảnh có giá trị mỗi một lần hai năm.


Với tỉ lệ được chấp nhận lên tới 87%, nó được hoan nghênh rất nhiều. Sở di trú Canada đã tuyên bố rằng nếu cứ như đà này thì khoảng 1.000 Siêu Nhập Cảnh được phát ra mỗi tháng.


Để hợp lệ cho chương trình Siêu Nhập Cảnh, cha mẹ và ông bà phải đạt được những điều kiện bình thường để được vào thăm Canada. Thêm vào đó, họ phải:


  • Cung cấp giấy tờ chứng minh có được sự bảo đảm về tài chánh từ con hay cháu họ ở Canada;


  • Người bảo lãnh ở trong Canada phải đạt đủ tiêu chuẩn lợi tức tối thiểu


  • Phải chứng minh họ phải mua bảo hiểm sức khỏe cho ít nhất là một năm; và

  • Phải hoàn thành cuộc kiểm tra sức khỏe của sở di trú.